W Tym Artykule:

Każda inwestycja warta posiadania jest warta nauki jak mierzyć. Podczas gdy pośrednicy są zobowiązani do wysyłania miesięcznego wyciągu zawierającego aktualną wartość portfela, ważne jest, aby móc zweryfikować ten numer własnymi obliczeniami. Możesz użyć jednej metody zalecanej przez IRS. Jest on określany jako "mark-to-market" i polega na pomnożeniu bieżącej ceny akcji przez liczbę posiadanych akcji i zsumowaniu tych wartości dla całkowitej wartości portfela.

Ręce mężczyzny i kalkulator

Krok

Określ aktualną wartość każdego zasobu w swoim portfelu. Załóżmy, że posiadasz portfel z dwoma zapasami: Akcje A są wyceniane na 10 USD za akcję, Akcje B za 12 USD za akcję.

Krok

Określ liczbę udziałów każdego posiadanego zasobu. Załóżmy, że posiadasz 1 000 akcji A i 100 akcji akcji B.

Krok

Pomnóż aktualną cenę przez liczbę posiadanych udziałów, aby znaleźć aktualną wartość rynkową każdego zasobu w swoim portfelu. Wartość A ma wartość rynkową 10 000 USD (1000 10 USD), a akcje B mają wartość rynkową 1 200 USD (12 USD 100).

Krok

Suma obu kwot dla łącznej wartości rynkowej. Kwota wynosi 10 000 USD + 1 200 USD = 11 200 USD. Jest to całkowita wartość Twojego portfela.


Wideo: Jak sprawdzić wartość konta Steam