W Tym Artykule:

Znajdź całkowitą liczbę akcji dostępnych dla firmy. Informacje te są zwykle zawarte w rocznym raporcie firmy. Możesz pobrać roczny raport firmy ze strony internetowej poświęconej relacjom z inwestorami. Jeśli nie możesz znaleźć raportów rocznych, których potrzebujesz online, a Twój broker nie ma kopii, możesz zamówić je bezpośrednio od firmy.

Krok

Sprawdź aktualną cenę akcji spółki. Wyszukiwanie notowań giełdowych w Internecie jest stosunkowo łatwe. Większość witryn finansowych zapewnia narzędzia do wyszukiwania cen. Łatwiej jest, jeśli znasz symbol giełdowy firmy i giełdę, na której się handluje. Informacje te znajdują się również w rocznym raporcie firmy. Jednak w przypadku niektórych małych firm o małej wielkości transakcji może być konieczne skontaktowanie się z brokerem i zapytanie o wycenę.

Krok

Pomnożyć liczbę zaległych akcji przez cenę akcji w celu obliczenia rynkowej wartości kapitału. Na przykład, jeśli korporacja ma łącznie 30 milionów akcji, a akcje są notowane po 45 USD za akcję, kapitalizacja rynkowa wynosi 1,35 miliarda USD. Należy pamiętać, że ta wartość rynkowa kapitału własnego nie jest kwotą stałą. Limit rynkowy akcji zmienia się wraz ze zmianą ceny akcji.


Wideo: Rynkowa wartość aktywów