W Tym Artykule:

Sformułowanie "ukryty podatek" odnosi się do pieniędzy zarobkowych, które tracą z powodu rządowej polityki, mimo że rząd nie nazywa utraconych pieniędzy podatkiem. Domyślna stawka podatku zmienia się w zależności od indywidualnych zarobków i kosztów, ale możesz użyć podstawowej metody do określenia stawki.

podatki

Polityka rządowa, która kosztuje cię pieniądze, nawet gdy nazywa się ją reformą, działa jako ukryty podatek.

Obliczanie podatku

Zacznij od kwoty podlegającej opodatkowaniu, zazwyczaj Twojego dochodu za dany okres. Załóżmy na przykład, że kwota podlegająca opodatkowaniu odnosi się do rocznego dochodu w wysokości 27 000 USD. Potrzebujesz również kwoty, którą wydasz na realizację polityki rządowej. Na przykład wydajesz 750 USD na dostosowanie układu wydechowego Twojego samochodu do nowych przepisów dotyczących emisji w Twoim mieście. Aby obliczyć domyślną stawkę podatku, podziel całą kwotę podlegającą opodatkowaniu na wydaną kwotę. W tym przykładzie 27 000 $ podzielone na 750 $ to około 0,028. Przesuń dwa miejsca po przecinku w prawo, aby przekształcić wynik w procent. Domyślna stawka podatku wynosi 2,8 procent w przypadku przepisów dotyczących emisji w mieście.


Wideo: Podatek bieżący i podatek odroczony.