W Tym Artykule:

Określ dywidendę na preferowanym stanie. Preferowane akcje generalnie płacą ustaloną dywidendę, więc będziesz wiedzieć, ile akcji zapłaci właściciel akcji każdego roku. Załóżmy na przykład, że dywidenda z akcji uprzywilejowanych wynosi 12 USD na akcję rocznie. Jeśli dywidenda wypłacana jest co kwartał, należy ją pomnożyć przez 4, aby uzyskać roczną dywidendę.

Krok

Określić cenę sprzedaży preferowanego towaru. Przedsiębiorstwa będą musiały poradzić sobie z kosztami flotacji przy obliczaniu ceny akcji, ale indywidualny inwestor może po prostu przyjrzeć się cenie, na jaką jest oferowany zapas. Załóżmy na przykład, że preferowane akcje w spółce ABC są oferowane za 200 USD za akcję.

Krok

Podzielić oczekiwaną dywidendę na akcję według ceny akcji przypadającej na jeden z preferowanych akcji. W naszym przykładzie będzie to 12 $ / 200 $ lub 6,06. Pomnóż tę odpowiedź przez 100, aby uzyskać procentową stopę zwrotu z inwestycji. W naszym przykładzie 0,06 x 100 = 6, więc stopa zwrotu dla preferowanego towaru wynosi 6 procent rocznie.


Wideo: