W Tym Artykule:

Eskalacja jest korzystna przy dostosowywaniu płatności za różne zmiany cen. Aby określić wartość procentową ceny eskalacji, należy znać formułę eskalacji dostosowania eskalacji. Podczas obliczania procentów eskalacji należy pamiętać o kosztach początkowych i końcowych. Wiedząc, jak obliczyć procent eskalacji, dajesz kontrolę nad swoimi finansami; umożliwia samodzielne obliczanie obliczeń i identyfikację wzrostów cen.

Jak obliczyć procent eskalacji: procent

Podstawowy kalkulator może być użyty do obliczenia procentów eskalacji.

Krok

Zanotuj początkowy koszt wydatków, które zamierzasz obliczyć. Jest to cena na początku okresu eskalacji. Załóżmy na przykład, że cena początkowa wynosi 12 000 USD.

Krok

Zapisz bieżącą cenę wydatku i odejmij tę cenę od bieżącej ceny. Na przykład, jeśli cena początkowa wynosiła 12 000 USD, a aktualna cena to 14 050 USD, to wynik końcowy - wzrost ceny - wynosi 2050 USD.

Krok

Podziel wzrost ceny (2050 USD) o cenę początkową (12 000 USD). Wynik to stopa eskalacji: 0,1708.

Krok

Pomnóż wskaźnik eskalacji (0,1708) przez 100, aby określić procent eskalacji. Twój wynik dla tego przykładu to 17,08 procent.


Wideo: