W Tym Artykule:

Deprecjonowanie nieruchomości inwestycyjnych może być znaczącą korzyścią podatkową. Deprecjonująca nieruchomość komercyjna różni się od amortyzacji nieruchomości mieszkaniowej, a różnice te można wykorzystać w celu pełnego skorzystania z ulgi podatkowej.

Jak obliczyć amortyzację nieruchomości komercyjnej: nieruchomości

Amortyzacja wartości środka trwałego może prowadzić do oszczędności podatkowych.

Amortyzacja linii prostej

Krok

Oblicz całkowitą podstawę kosztu nieruchomości komercyjnej, którą amortyzujesz.

Krok

Podziel całkowitą wartość przez 39, aby uzyskać roczną amortyzację w linii prostej.

Krok

Zastosuj amortyzację do swoich podatków rocznie przez co najmniej 39 lat, dopóki nieruchomość nie zostanie w pełni zamortyzowana.

Segregacja kosztów amortyzacji nieruchomości komercyjnych

Krok

Oddziel majątek komercyjny za pomocą raportu inżynieryjnego na cztery odrębne kategorie: własność osobistą, ulepszenia gruntów, budynek i grunt.

Krok

Amortyzuj kwoty alokowane na własność osobistą przez pięć do siedmiu lat, stosując metodę podwójnego spadku.

Krok

Amortyzować kwotę przeznaczoną na ulepszenia gruntu w ciągu 15 lat, stosując metodę przyspieszoną, taką jak metoda spadku wartości 150%.

Krok

Deprecjonuj oddzielnie elementy budynku, aby skorzystać z różnych ulg podatkowych. Na przykład, chociaż dach jest częścią budynku, możesz go szybciej amortyzować osobno.

Krok

Przydziel pozostałą kwotę do kategorii gruntów.


Wideo: Od 1 stycznia 2018 roku rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym