W Tym Artykule:

Koszt za akcję pokazuje inwestorowi, ile pieniędzy zapłacił za jedną akcję za inwestycję. Przy zakupie akcji na rynku wtórnym zazwyczaj cena za dużą ilość zapasów będzie się różnić dla każdego zasobu, ponieważ inwestor będzie musiał kupować z różnych źródeł po różnych cenach. Koszt na jedną akcję działa wówczas jako średnia cena akcji dla inwestora.

Jak obliczyć koszt na akcję: akcję

Obliczanie kosztu na akcję.

Krok

Określić liczbę akcji zakupionych przez inwestora. Na przykład inwestor kupił 500 000 akcji Spółki A.

Krok

Określić, ile inwestor zapłacił za akcje. W naszym przykładzie inwestor zapłacił 1 000 000 USD za wszystkie akcje.

Krok

Podziel koszt udziałów przez całkowitą liczbę zakupionych udziałów, aby ustalić koszt na akcję. W naszym przykładzie 1 000 000 USD podzielone przez 500 000 akcji równa się 2 USD za akcję.


Wideo: Jak wyceniać akcje?