W Tym Artykule:

Rachunek kapitałowy traktuje inwestycje i pożyczki w kraju i poza nim. Jest to część bilansu płatniczego, która rejestruje transakcje danego kraju w danym okresie. Transakcje w bilansie płatniczym są rejestrowane jako kredyty. Bilans płatniczy obejmuje rachunek kapitałowy, rachunek bieżący i rachunek finansowy. Rachunek kapitału to aktywa fizyczne, w tym budynki. Rachunki bieżące obejmują usługi, dochody i transfery bieżące. Rachunki finansowe obejmują portfele inwestycyjne i międzynarodowy przepływ pieniędzy.

Jak obliczyć konto kapitałowe: bilansu płatniczego

Rachunek kapitałowy jest częścią bilansu płatniczego.

Krok

Dodaj transfery bieżące netto z dochodem netto za granicą. Transfery bieżące obejmują darowizny, pomoce i dotacje. Dochód netto za granicą obejmuje zyski lub straty związane z inwestycjami za granicą.

Krok

Dodaj import towarów i usług do całości. Usługi obejmują turystykę i tantiemy.

Krok

Odejmij eksport towarów i usług od nowej sumy. Ta suma powinna być liczbą dodatnią, jeśli kraj ma nadwyżkę, jednak może to być liczba ujemna oznaczająca deficyt.


Wideo: Lokaty i odsetki od kapitału - Obliczenia bankowe - Matfiz24.pl