W Tym Artykule:

Przechowywanie zapisów bankowych online jest proste. Przechowywanie wersji papierowych, zarówno anulowanych czeków, jak i wyciągów bankowych, to kolejna historia, ponieważ nie zajmuje dużo czasu, zanim zapełnią one foldery i szuflady. Ze względów podatkowych niektóre z tych zapisów należy przechowywać przez określony czas, na przykład w przypadku, gdy Internal Revenue Service (IRS) ma pytania dotyczące potrąceń podatkowych lub wymaga innych informacji podatkowych.

Profil boczny z młodą parą przed laptopem

Para robi bankowości online.

IRS i rejestry podatkowe

Strona internetowa Federalnej Izby Ubezpieczeń Depozytów zaleca utrzymywanie wszelkich anulowanych czeków lub wyciągów bankowych dotyczących podatków przez co najmniej siedem lat. IRS może przyjść po ciebie za znaczące zaniżanie podatków w tym okresie. Jeśli prowadzisz swoją bankowość online, możesz poprosić bank o przesłanie kopii czeków podatkowych, aby mieć wydruk dla swoich plików.

Pozycje niepodatkowe

Jeśli wyciąg bankowy lub anulowane czek nie dotyczy przedmiotu IRS, możesz go zniszczyć po upływie jednego roku. Jednak możesz chcieć przechowywać czeki lub oświadczenia dotyczące ważnych zakupów w życiu - takich jak dom - w nieskończoność. To samo dotyczy czeków pisanych dla ulepszeń domu, które mogą się przydać, jeśli sprzedajesz nieruchomość.


Wideo: