W Tym Artykule:

Po tym, jak ktoś składa podatki, w większości przypadków IRS ma trzy lata od daty złożenia zeznania w celu przeprowadzenia audytu i oszacowania dodatkowych podatków. Ten trzyletni okres nazywany jest ustawą o ocenie ograniczeń. Jednak większość audytów przeprowadzanych jest w ciągu kilku miesięcy od złożenia zeznania. Należy pamiętać, że w niektórych sytuacjach IRS ma prawo powrócić do sześciu lat lub dłużej. Czasami, zanim urzędnicy IRS przejdą do sprawdzenia zwrotu, osoba, która złożyła wniosek, może już nie żyć. Ogólnie rzecz biorąc, dobrym pomysłem jest przechowywanie dokumentów podatkowych zmarłego bliskiej osoby lub partnera biznesowego przez siedem lat.

Stos plików dokumentów

Jak długo powinienem przechowywać ewidencję podatkową osoby zmarłej?

Czy osoba zmarła może być poddana audytowi?

Krótko mówiąc, tak, osoba zmarła może zostać poddana audytowi. Jeśli jesteś krewnym, przyjacielem lub współmałżonkiem i odziedziczyłeś lub kontrolujesz majątek zmarłego, musisz dostarczyć dokumentację, aby chronić te aktywa. Nie będziesz bezpośrednio odpowiedzialny za płacenie podatków ani kar i opłat, jednak wszelkie należne kwoty muszą pochodzić z majątku lub pieniędzy odziedziczonych po zmarłym.

Jeśli jesteś współmałżonkiem danej osoby, możesz być zobowiązany do samodzielnego płacenia podatków, jeśli fundusze lub aktywa za dany rok zostały uznane za własność wspólnotową. Jednak wszelkie pieniądze lub aktywa otrzymane jako wdowa lub wdowiec nie podlegają zastawom podatkowym IRS.

Jaką dokumentację zachować?

Przechowuj dowód dokumentów podatkowych i dokumentów potwierdzających, takich jak W-2, dowód dochodu, wyciągi bankowe lub zeznania maklerskie, rachunki i rachunki medyczne, a także składki na cele charytatywne lub emerytalne. Dokumentacja ta będzie niezmiernie pomocna w przypadku audytu IRS. Zasadniczo wszystko, co zachowałbyś dla osobistej dokumentacji podatkowej, powinno być przechowywane dla zmarłej osoby. Przechowuj te zapisy przez co najmniej siedem lat, zanim zaczniesz je niszczyć i usuwać.

Najłatwiejszym sposobem śledzenia wszystkich rekordów jest ich uporządkowanie według roku. Umieść dokumentację pomocniczą w folderach i oznacz każdy folder jego zawartością. Jeśli zaistnieje sytuacja, gdy IRS musi przeprowadzić audyt lub podejrzewa oszustwa i uchylanie się od opodatkowania, będziesz mieć wszystkie potrzebne dowody bezpośrednio do swojej dyspozycji, abyś mógł odpowiedzieć w odpowiednim czasie. Poszukiwanie porady wykwalifikowanego doradcy podatkowego może okazać się nieocenione podczas tego procesu.


Wideo: