W Tym Artykule:

Negatywny raport na temat ChexSystems może uniemożliwić otwarcie rachunku czekowego w banku, a także pisemne lub spieniężenie czeku u sprzedawcy. Wiedza na temat działania ChexSystems może zapobiec pojawieniu się problemów w banku lub sprzedawcy.

Jak długo coś utrzymuje w ChexSystems?: może

Negatywny raport na temat ChexSystems może uniemożliwić ci pisanie czeków przez lata.

Funkcjonować

ChexSystems udostępnia instytucjom finansowym i akceptantom informacje o kontach wnioskodawców lub konsumentów w przeszłości. Przykłady informacji zawartych w pliku ChexSystems obejmują kontrole zwrócone w przypadku niewystarczających środków i rachunków bankowych, które zostały przekroczone i nie pokryły salda debetowego.

Ramy czasowe

Zasadniczo informacje negatywne w pliku ChexSystem pozostają tam przez pięć lat. Jeśli instytucja lub handlowiec, który zgłosił tę informację, żąda jej usunięcia lub jeśli obowiązujące prawo wymaga usunięcia informacji, zostanie ona usunięta przed upływem pięcioletniego okresu.

Rozważania

Masz prawo do przejrzenia informacji zawartych w raporcie ChexSystems. Możesz również zakwestionować informacje znalezione w pliku i / lub dodać krótką informację do pliku.


Wideo: