W Tym Artykule:

Deed opisuje dokument prawny potwierdzający przeniesienie nieruchomości. Gwarancje i umowy o przyznanie dotacji zawierają różne poziomy gwarancji sprzedającego, obiecujące różne poziomy ochrony prawnej dla kupującego, jeśli sprzedający powinien udowodnić, że posiada zły lub problematyczny tytuł własności (prawnego właściciela) nieruchomości. Ci, którzy mają konkretne pytania dotyczące aktów, powinni skonsultować się z prawnikiem.

Wykorzystanie czynów

Przeniesienie tytułu własności następuje tylko wtedy, gdy sprzedawca nieruchomości fizycznie przekazuje dokument kupującemu. Czyny są wiążącymi umowami prawnymi. Zwykle zastępują lub powiększają wcześniej podpisaną umowę sprzedaży nieruchomości. Czyny często zawierają obietnice umów, które obie strony sobie nawzajem. Włączenie tych obietnic w ważny akt czyni obietnice prawnie egzekwowalne, co oznacza, że ​​jedna strona może pozwać drugą, jeśli druga łamie swoją obietnicę.

Czynności gwarancyjne

Akta gwarancyjne zapewniają mniej lub bardziej kompletną ochronę kupującemu, jeśli problemy pojawią się wraz z tytułem własności, nawet po dokonaniu przeniesienia. Akta gwarancyjne zawierają dwa rodzaje paktów, obietnice udzielone przez koncesjodawcę (stronę przekazującą umowę), że przenosi on prawo własności do beneficjenta. Jeżeli sprzedawca naruszy którekolwiek z tych warunków, beneficjent może pozwać koncesjodawcę. Sądy zazwyczaj przyznają gwarancję, że przyznają różnicę między dobrym tytułem a faktycznym stanem własności nieruchomości.

Obecne Przymierza

Umowa gwarancyjna zawiera przymierze seisin, przyrzeczenie koncesjodawcy, że ma tytuł własności, przymierze obiecujące, że koncesjodawca ma prawo do legalnego przekazania nieruchomości, a także przymierze, które koncesjodawca nie obciążył nieruchomości. Obciążenie to przeniesienie częściowego lub całkowitego tytułu własności na inną stronę, takie czynności prawne jak hipoteki, zastawy lub służebności zwykle stanowią przymierze. Te trzy obietnice, łącznie, są "obecnymi przymierzami".

Przyszłe przymierza

W umowie gwarancyjnej podmiot udzielający koncesji obiecuje również podjąć pewne działania w przyszłości, które ochronią tytuł własności beneficjenta w przypadku jego zagrożenia. Koncesjodawca obiecuje, że uniemożliwi innym stronom ingerowanie w korzystanie przez beneficjenta z nieruchomości, koncesjodawca gwarantuje, że jeśli którakolwiek z takich stron będzie interweniować, koncesjodawca będzie prawnie bronił roszczenia beneficjenta i, w szerokim przymierzu "dalszych zapewnień", udzielający zobowiązuje się podjąć wszelkie inne działania, które okaże się niezbędne w celu naprawy lub udoskonalenia tytułu beneficjenta. Te trzy obietnice stanowią "przyszłe przymierza".

Grant Deed

Grantowe czyny zawierają znacznie mniej zabezpieczeń dla stypendysty. Chociaż akty przyznania dotacji różnią się znacznie w zależności od państwa (niektóre państwa nawet ich nie używają), typowy akt przyznania zawiera jedynie ograniczone obecne klauzule. Obligator przyznający darowiznę zobowiązuje się, że nie podjął osobiście żadnych działań w celu przeniesienia lub obciążenia tytułu własności. Jednak nie obiecuje, co mogli zrobić poprzedni właściciele. W związku z tym umowa o udzielenie dotacji nie gwarantuje, że podmiot przekazujący przekazuje właściwy tytuł; jeżeli poprzedni właściciel przeniósł nieruchomość przed sprzedażą do koncesjodawcy, beneficjent nie będzie miał żadnej podstawy do podjęcia działań przeciwko koncesjodawcy.


Wideo: The Great Gildersleeve: The Grand Opening / Leila Returns / Gildy the Opera Star