W Tym Artykule:

Jeśli podarowałeś prezent ponad kwotę ustaloną przez Internal Revenue Service - 14 000 $ w 2014 r. - na rzecz innej osoby niż twój współmałżonek, musisz złożyć formularz IRS 709, Datek podatkowy od darowizn w Stanach Zjednoczonych (i darowizny pokoleń). Jeśli chcesz zgłosić nowe informacje po złożeniu pierwotnego zwrotu, poprawny numer PESEL dla osoby, która otrzymała twój prezent, lub poprawną wycenę nieruchomości przekazanej w prezencie, musisz złożyć poprawiony zwrot.

Materiały księgowe

Zmieniony zwrot oferuje nowe informacje lub poprawia błędne informacje.

Zmieniony formularz 709

Prawidłowo wypełnij nowy Formularz 709 tak, jakby rozpoczynał się od zera, zawierając wszelkie nowe informacje, które należy zgłosić. W górnej części strony tego formularza wpisz słowa "Zmieniony zwrot za prezenty wykonane w 20xx" z podanym rokiem. Załącz kopię wszystkich stron oryginalnego formularza 709, który złożyłeś. Prześlij formularze na adres Centrum Urzędu Skarbowego w Cincinnati w stanie Ohio, wydrukowane w instrukcji dla formularza 709.


Wideo: