W Tym Artykule:

Firmy korzystają z planów właścicielskich akcji pracowniczych i planów zakupu akcji pracowniczych w ramach programu świadczeń. Program ESPP pozwala pracownikom na odkładanie części swoich zarobków na zakupy akcji po obniżonej cenie. ESOP to programy określonych składek, które działają w sposób podobny do planów 401 (k).

Giełda Papierów Wartościowych

Programy ESOP i ESPP wykorzystują zasoby firmy jako sposób na nagradzanie pracowników.

Własność

Program ESOP ma zapewniać świadczenia po przejściu na emeryturę, podczas gdy ESPP oferuje natychmiastowe nagrody. Uczestnicy ESPP są właścicielami akcji natychmiast. Uczestnicy ESOP posiadają akcje zakupione z własnymi składkami, ale nabywane przez pracodawców akcje nabywają w ustalonym okresie.

Korzyści podatkowe

Uczestnicy ESPP nie są opodatkowani zniżką, którą otrzymują w momencie zakupu towarów. Jeżeli akcje zostaną ostatecznie sprzedane po wyższej cenie, podatki od zysków kapitałowych będą miały zastosowanie do zysku wypracowanego na sprzedaży. Akcje w ESOP są kupowane z pieniędzmi przed opodatkowaniem, więc pracownik płaci mniej podatków podczas pracy. Po wycofaniu akcji w momencie przejścia na emeryturę cała kwota dystrybucji zostanie opodatkowana.


Wideo: Capital Market & Securities Laws | CS Executive | Difference between ESOS and ESPS