W Tym Artykule:

Plany 403-b to plany emerytalne oferowane przez wiele firm. ERISA została wdrożona, aby pomóc chronić pieniądze przekazywane do funduszy emerytalnych, tak aby po przejściu na emeryturę pracownicy będą tam pracować. ERISA reguluje, kto może umieścić pieniądze na koncie 403-b, ile, kiedy może zacząć i wiele więcej.

Opis

ERISA

Krok

Poziom zaangażowania pracodawców reguluje, czy plan 403-b jest lub nie jest regulowany przez ERISA. Istotne zaangażowanie pracodawców jest konieczne, aby podlegać ERISA. W takim przypadku pracodawca dokonuje wyboru, jaki rodzaj opcji inwestycyjnej jest najlepszy i bierze udział w wysyłaniu płatności do planu i wiele razy dopasowuje składki pracowników. Pracodawca musi wybierać najlepsze interesy pracowników przy wyborze rodzajów inwestycji.

Non-ERISA

Krok

Planem innym niż ERISA jest, gdy pracodawca nie jest zaangażowany. Pracownik wybiera rodzaj inwestycji, a pracodawca po prostu zbiera pieniądze od pracownika i przesyła je pocztą. Nie ma żadnego innego zaangażowania. Szkoły publiczne są powszechnym źródłem znajdowania planów innych niż ERISA 403-b. Organizacje non-profit są zwolnione z regulacji ERISA.


Wideo: