W Tym Artykule:

Składki na ubezpieczenie komunikacyjne odzwierciedlają mandaty za przekroczenie prędkości na polisie ubezpieczeniowej ubezpieczonego. USAA Media Relations twierdzi, że zbyt wiele indywidualnych czynników pojawia się w grze, aby podać szczegóły; jednak postępują zgodnie z ogólnymi praktykami branżowymi.

Wpływ bonu na stawki ubezpieczenia USAA: USAA

Przyspieszenie wpływa na stawki ubezpieczenia.

Rekord

Gdy ubezpieczony nabywa nową polisę ubezpieczenia auto, firma ubezpieczeniowa żąda kopii rejestru prowadzenia pojazdu od Departamentu Pojazdów Silnikowych. W zależności od rekordu, subemitent może zażądać kopii każdego roku lub tylko okresowo.

Surowość

Underwriterzy analizują zapisy jazdy, biorąc pod uwagę ile biletów ma kierowca, czas między biletami i szybkość, z jaką kierowca pokonał ograniczenie prędkości.

Ubezpieczony

Wpływ bonu na stawki ubezpieczenia USAA: ubezpieczenia

Prowadź w ramach limitu, aby obniżyć stawki ubezpieczeń.

Subemitent analizuje inne czynniki ryzyka, takie jak wiek kierowcy i rodzaj napędzanego pojazdu.

Historia

Firma bierze pod uwagę ich doświadczenie biznesowe z ubezpieczającym, biorąc pod uwagę długowieczność, inne polityki i historię roszczeń.

Ramy czasowe

Karnet przekroczenia prędkości pozostaje na karcie ubezpieczenia ubezpieczonego przez trzy lata od daty wystawienia biletu. Jeśli USAA nie pobierze rekordu DMV do dwóch lat później, zwiększona składka ubezpieczonego będzie trwać tylko jeden rok, zakładając, że nie otrzyma kolejnego biletu.


Wideo: