W Tym Artykule:

Niektóre organizacje non-profit są małe i mają tylko garstkę pracowników, podczas gdy inne utrzymują liczbę pracowników w setkach lub nawet tysiącach. Organizacje nienastawione na zysk, w tym 501 (c) (3) organizacje charytatywne, są zwolnione z podatku dochodowego. W niektórych przypadkach obowiązują szczególne przepisy podatkowe. Jednak wszystkie organizacje nienastawione na zysk nadal ponoszą odpowiedzialność za pobieranie podatków od wynagrodzeń, przekazując je urzędowi skarbowemu i rządom państwowym oraz za dostarczenie odpowiedniej dokumentacji.

Formularz W-2 Wynagrodzenie i rozliczenie podatkowe

Zbliżenie formularza W-2.

Pracownik to pracownik

Według IRS wszyscy pracodawcy muszą wydawać formularze W-2 pracownikom każdego roku, w tym organizacjom nienastawionym na zysk. Organizacje religijne mogą zwolnić niektórych pracowników, takich jak duchowni, z uczestnictwa w ZUS. Ci religijni pracodawcy nie muszą odliczać podatku Ubezpieczenia Społecznego od wynagrodzenia pracownika ani płacić odpowiedniego wkładu pracodawcy. Jednak religijne organizacje non-profit są nadal zobowiązane do pobierania państwowych i federalnych podatków dochodowych oraz do wydawania każdemu pracownikowi W-2. Przepisy IRS wymagają, aby pracodawcy wysyłali formularze W-2 odpowiednio wcześnie, aby mogli dotrzeć do pracowników przed 31 stycznia.


Wideo: RODO a analiza ryzyka w MŚP