W Tym Artykule:

Ustawa GI jest świadczeniem edukacyjnym udzielanym przez Departament Spraw Weteranów. Jest nagrodą pieniężną przyznawaną wykwalifikowanym weteranom, którzy służyli w armii amerykańskiej i otrzymali honorowy absolutorium. Pieniądze można wykorzystać na opłacenie studiów wyższych, programu certyfikatów, szkoleń lotniczych, praktyk lub kursów korespondencyjnych.

żołnierz idzie w kierunku kamery

Grupa żołnierzy chodzi po drodze.

Płatności i dochody

Płatności w ramach GI Bill są przekazywane bezpośrednio weteranowi, który ma zostać wykorzystany na wydatki związane z edukacją i szkoleniem w zatwierdzonych programach i instytucjach. Obowiązkiem weterana jest nakładanie pieniędzy na opłacalne wydatki edukacyjne. Może to obejmować czesne, opłaty, książki i, w niektórych przypadkach, mieszkania. Kwoty płatności są obliczane na podstawie kilku czynników, takich jak szacowane czesne, godziny szkolenia, regionalne koszty utrzymania oraz status wojskowy weterana i ranga.

Nadmiar korzyści

Jeżeli zatwierdzona wypłata świadczenia dla weterana jest wyższa niż koszty poniesione w programie edukacyjnym, weteran może wykorzystać pozostałe pieniądze. Jeśli koszty ukończenia programu edukacyjnego są wyższe niż kwota świadczenia, weteran musi zrekompensować różnicę. W obu przypadkach otrzymane pieniądze mogą być liczone jako dochód w celu uzyskania kredytu, ale nie jest konieczne dochodzenie go jako dochodu, z wyjątkiem wniosków o Federal Student Aid.

Składanie podatków

Płatności w ramach GI Bill nie są dochodem podlegającym opodatkowaniu. Weterani, których jedynym dochodem za dany rok były płatności w ramach GI Bill, nie muszą płacić podatków. Jeśli weteran miał inne dochody, takie jak płace lub dywidendy inwestycyjne, może być konieczne złożenie zeznania podatkowego, ale świadczenia pieniężne otrzymane z rachunku GI są zwolnione z podatku i nie trzeba ich zgłaszać.


Wideo: