W Tym Artykule:

Ubezpieczenie to wyjątkowy produkt oparty na usługach, który ludzie kupują dla spokoju ducha, ale zwykle mają nadzieję uniknąć używania. Niektóre wady kupowania produktów ubezpieczeniowych są ogólne i obejmują większość kategorii ochrony, podczas gdy inne są specyficzne dla poszczególnych sektorów rynku ubezpieczeniowego.

Wady ubezpieczeń: produkty

Ubezpieczenie jest ważną ochroną finansową, ale produkty mogą zawierać pewne trudne funkcje.

Składki i koszty

Składki są kosztami uzyskania ochrony ubezpieczeniowej. Płacenie za coś jest oczywistą wadą każdego zakupu, ale składki na produkty ubezpieczeniowe są zwykle uzależnione od indywidualnych czynników ryzyka. Ubezpieczyciele ustalają składki na produkty indywidualne i rodzinne na potencjalne ryzyko wypłaty. Tak więc osoby najbardziej potrzebujące ochrony i opieki będą płacić wyższe składki.

Dodatkowo, ubezpieczenia takie jak zdrowie i stomatologia często obejmują współpłacenie i współubezpieczenia. Deductibles, czyli kwoty, które muszą być zapłacone przez ubezpieczonego przed uruchomieniem świadczeń, są wspólne dla większości rodzajów ubezpieczeń. Wydatki te zwiększają całkowite koszty usług wykraczające poza składki płacone przez ubezpieczyciela za ochronę świadczeń, zgodnie z zasadami Always-Health.

Restrykcyjne korzyści

Korzyści oferowane przez produkty ubezpieczeniowe są ulgą dla ubezpieczonych, ale proces uzyskiwania korzyści i trudnych wyborów, z którymi mają do czynienia ubezpieczeni, może być trudny. Sieciowe konfiguracje ubezpieczeń są zazwyczaj elastyczne dla dostawców, o ile korzystasz z nich w twojej sieci, zgodnie z Startup Biz Hub. Niektóre produkty ubezpieczenia zdrowotnego i dentystycznego mają droższe lub nawet ograniczające korzyści poza siecią. Jest to problem, jeśli potrzebujesz usług i nie masz bliskiego dostępu do usługodawcy sieciowego.

W przypadku niektórych ubezpieczeń, osoby ubezpieczone mogą napotykać wysokie poziomy bez prowizji i odliczeń. To powoduje, że niektórzy unikają otrzymywania potrzebnych usług, aby uniknąć kosztownych płatności serwisowych.

Pośrednie proces roszczeń

W grupowych ubezpieczeniach grupowych, takich jak preferowane organizacje dostawców ubezpieczeń zdrowotnych, dostawcy usług medycznych zgłaszają roszczenia o świadczenia bezpośrednio do ubezpieczyciela, zgodnie z zasadami Always-Health. Chociaż jest to wygodne dla pacjenta, to również nie wychodzi z procesu komunikacji w zakresie oznaczeń usług i zatwierdzeń roszczeń. Twoja pierwsza możliwość wyjaśnienia korzystania z usług, związanych z zasięgiem, prawdopodobnie nastąpi po odmowie. Musisz polegać na swoim opiekunie, aby dokładnie i skutecznie "zakodować" twoje usługi w związku z ubezpieczeniem ubezpieczyciela.


Wideo: Co mówić kiedy pytają o wady na rozmowach kwalifikacyjnych?