W Tym Artykule:

Podczas gdy ubezpieczenie podstawowe może spełnić twoje podstawowe wymagania ubezpieczenia medycznego, dodatkowe ubezpieczenie zapewnia dodatkową ochronę dla niektórych zdarzeń medycznych.

Rodzaje ubezpieczeń uzupełniających

Uzupełniające plany świadczeń zapewniają dodatkową ochronę oferowanemu przez ubezpieczenie podstawowe dla zdrowia i innych zdarzeń życiowych. Na przykład, ubezpieczenie od odpowiedzialności szpitalnej wypłaca stałe świadczenie pieniężne za określone usługi, takie jak usługi ambulatoryjne lub pobyt w szpitalu.

Uzupełniające ubezpieczenie zdrowotne może również pokrywać dodatkowe koszty poniesione z powodu zdarzenia medycznego, takie jak odliczenia lub kwoty objęte koasekuracją, opłaty za prywatny pokój lub pielęgniarkę, lub transport do i od twojego dostawcy usług medycznych, a także zakwaterowanie i posiłki. Inne plany uzupełniające płacą za czyszczenie zębów, badania oczu i soczewki korekcyjne.

Dodatkowe wyłączenia pokrycia

Według AARP pokrycia uzupełniające różnią się od zakresu kompleksowego tym, że nie pokrywają większości kosztów leczenia, które pacjent może ponieść. Dodatkowo, specjalna polisa dodatkowa może płacić tylko za określone choroby lub procedury medyczne. W związku z tym ważne jest, aby zapoznać się z polityką, aby zrozumieć, w jakich okolicznościach posiadacz polisy otrzyma świadczenie i kwotę świadczenia w dolarach.


Wideo: Porównaj Ubezpieczenia Turystyczne 2013 Ranking [Najlepsze ubezpieczenie turystyczne]