W Tym Artykule:

Rutynowe sprawdzanie polega na regularnym monitorowaniu rachunków biznesowych, ksiąg i ksiąg rachunkowych w celu ustalenia, w jaki sposób funkcjonuje firma i wykrywania wszelkich błędów, które mogły wystąpić, przypadkowo lub w sposób nieuczciwy.

Przedsiębiorcy za pomocą touchpada

Biznesowa kobieta używa pastylka komputer podczas gdy patrzejący pieniężnych dokumenty przy biurkiem.

metoda

Rutynowe sprawdzanie odbywa się poprzez dokładne sprawdzenie książek, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów finansowych pod kątem błędów arytmetycznych. Audytor sprawdza salda, podsumy i sumy na tych dokumentach i oblicza różnice, przenosząc je ze strony na stronę. W przypadku wykrycia rozbieżności w kwocie, która jest przekazywana w dowolnym momencie, zapytania będą kierowane na poszczególne salda w celu zapewnienia dokładności.

Zalety

Rutynowe sprawdzanie jest łatwe do wykonania i zapewnia, że ​​firma działa w pełni swój potencjał. Jeśli wykryje się błędy, może również potencjalnie uratować pieniądze firmy, szczególnie jeśli chodzi o oszustwo.

Niedogodności

Rutynowe sprawdzanie może być kosztowne dla firmy i jest męczące dla pracownika, który musi go wykonać. Poważne błędy lub oszukańcze zmiany w księgach i księgach mogą zostać przeoczone, szczególnie jeśli osoba przeprowadzająca rutynowe sprawdzanie nie została dokładnie wykształcona w ich lokalizowaniu.


Wideo: Oto definicja polskiej policji