W Tym Artykule:

"Wartość nieruchomości" odnosi się do wartości godziwej danej nieruchomości, chociaż rzeczywista cena nieruchomości może być wyższa lub niższa. Wartość nieruchomości uwzględnia wielkość i lokalizację nieruchomości, a także wszelkie ulepszenia na lądzie. Ludzie używają wartości nieruchomości przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości oraz przy obliczaniu podatku od nieruchomości.

Definicja wartości nieruchomości: wartości

Wartości nieruchomości zmieniają się w zależności od rynku.

Definicja

Wartości nieruchomości odzwierciedlają prawdopodobną cenę danej nieruchomości w danym czasie. Rzeczywista cena sprzedaży danej nieruchomości może być wyższa lub niższa niż wyceniona wartość, w zależności od tego, jakie informacje kupujący i sprzedający posiada, jak bardzo jeden lub drugi chce kupić lub sprzedać nieruchomość oraz wszelkie dodatki, które sprzedawca wrzuca aby zachęcić kupującego.

Czynniki

Lokalizacja, rozmiar i ulepszenia mają największy wpływ na wartości nieruchomości. Współczynnik poprawy można dalej podzielić na ważne kategorie; na przykład rodzaj, rozmiar i stan dowolnych budynków na obiekcie może znacznie wpłynąć na wartość nieruchomości.

Ocena własności

Profesjonalni rzeczoznawcy pracujący dla różnych podmiotów (firmy deweloperskie, wydziały podatkowe) wykorzystują historię sprzedaży i trendy podobnych nieruchomości w pobliskich obszarach do szacowania wartości danej nieruchomości, a także wywiadów i historii podatkowych.

Używa

Wartości nieruchomości są ważne w transakcjach dotyczących nieruchomości i nierzadko zdarza się, że zarówno kupujący, jak i sprzedający przechodzą historię podatku od nieruchomości danej nieruchomości i zatrudniają niezależnych rzeczoznawców. Wartości nieruchomości również odgrywają ważną rolę w obszarach z podatkiem od nieruchomości, ponieważ właściciele są zobowiązani do zapłaty dodatkowego podatku lokalnym władzom w zależności od szacowanej wartości nieruchomości.


Wideo: Crash Course PL, rozdział 14. Aktywa i demografia