W Tym Artykule:

Inwestowanie międzynarodowe to rodzaj inwestycji, która obejmuje zakup papierów wartościowych pochodzących z innych krajów. Ten rodzaj inwestycji jest popularny, ponieważ może zapewnić dywersyfikację i możliwości wyższego wzrostu. Istnieje wiele różnych sposobów inwestowania na arenie międzynarodowej, w tym poprzez fundusze inwestycyjne, fundusze ETF i amerykańskie kwity depozytowe.

raport biznesowy i ręka mężczyzny z piórem

Międzynarodowa inwestycja obejmuje zakup papierów wartościowych pochodzących z innych krajów.

Funkcjonować

Inwestowanie międzynarodowe to procedura, w którą wielu inwestorów decyduje się inwestować pieniądze poza swoim rynkiem krajowym. Na przykład, zamiast posiadać portfel tylko krajowych akcji i obligacji, inwestor może kupić niektóre akcje z innego kraju lub kupić udziały w funduszu inwestycyjnym, który specjalizuje się w inwestycjach międzynarodowych.

Rodzaje

Istnieje kilka sposobów inwestowania na arenie międzynarodowej na kilka sposobów. Fundusze wzajemne i fundusze giełdowe to jedna z najpopularniejszych metod. Pozwala to inwestować pieniądze w fundusz, a następnie zarządzający funduszem kupuje inwestycje zagraniczne. Inną metodą jest amerykański kwit depozytowy. Jest to inwestycja, w której bank inwestycyjny nabywa udziały w zagranicznej korporacji, a następnie emituje krajowe akcje, które mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie.

Korzyści

Istnieje kilka korzyści, które możesz osiągnąć inwestując na arenie międzynarodowej, które mogą nie pochodzić z tradycyjnych inwestycji. Inwestując na arenie międzynarodowej, możesz zdywersyfikować swój portfel bardziej niż w przypadku inwestycji krajowych. Jeśli gospodarka twojego kraju działa słabo, posiadanie pieniędzy w innej gospodarce może utrzymać wartość twojego portfela. Kolejną korzyścią z tego rodzaju inwestycji jest to, że może ona zapewnić duże ilości wzrostu. Wielu inwestorów koncentruje się na wschodzących rynkach świata, gdzie istnieje wiele możliwości rozwoju.

Ostrzeżenie

Istnieje pewne ryzyko związane z inwestowaniem międzynarodowym. Jednym z najważniejszych zagrożeń jest ryzyko zmian kursu wymiany. Jeśli inwestujesz w zagraniczną obligację, na przykład, zanim odzyskasz swój główny kapitał, kurs wymiany mógłby zostać przeniesiony przeciwko tobie, a twoja inwestycja może nie być tak opłacalna, jak ci się wydawało. Wiele zagranicznych firm również nie przekazuje inwestorom tak wielu informacji, więc podjęcie wykształconej decyzji może być trudne.

Płynność

Niektóre rodzaje inwestycji zagranicznych mają również niższy niż przeciętny poziom płynności. Kiedy handlujesz zapasami i funduszami, zazwyczaj masz wielu handlowców, z którymi możesz handlować. W przypadku niektórych zagranicznych akcji i amerykańskich kwitów depozytowych występuje niewielka ilość wolumenu, co może utrudniać kupowanie i sprzedawanie akcji. To sprawia, że ​​niektóre formy międzynarodowego inwestowania są bardziej ryzykowną formą inwestycji, niż wielu wolałoby.


Wideo: Rynek finansowy | Wprowadzenie