W Tym Artykule:

Przylegający właściciele nieruchomości są właścicielami traktów nieruchomości połączonych wspólną granicą. Nieruchomość może być prywatna, publiczna (własność rządowa), komercyjna (w tym przemysłowa) lub mieszkalna.

Definicja właściciela właściwości przylegających: przylegających

Stosowność

Ciągłe posiadanie własności jest istotne, gdy jeden właściciel nieruchomości może negatywnie wpłynąć na prawa sąsiedniego właściciela nieruchomości lub naruszyć ich prawa. Przykłady negatywnego wpływu lub naruszenia mogą obejmować sposób, w jaki ktoś chce budować na swojej własności (budowanie pododdziału, hotelu, parku rozrywki lub schronienia dla zwierząt). Istotne byłoby również stosowanie chemikaliów i pestycydów, jeśli nieruchomość była związana z gospodarstwem rolnym.

Obowiązki

Właściciele przylegających właścicieli powinni przedłużyć działania w dobrej wierze, aby powiadomić innych właścicieli o wszelkich zmianach lub konstrukcjach, które mogą mieć negatywny wpływ. Na przykład, jeśli właściciel gruntu zdecyduje się na budowę części majątku, prawdopodobnie wyśle ​​list polecony do wszystkich sąsiadujących właścicieli nieruchomości, aby poinformować ich o swoim zamiarze. Zrobiłby to, ponieważ rozwój mógł mieć wpływ na wartości nieruchomości innych sąsiednich właścicieli.

Rozważania

Niektóre prawa stanowe modyfikują definicję przyległości. Na przykład w Południowej Karolinie ciągła własność nie jest zerowa, jeśli nieruchomość jest oddzielona zbiornikiem wodnym lub bagnem. Jednak większość stanów wymaga, aby właściwości były w rzeczywistym kontakcie, aby można je było uznać za ciągłe.


Wideo: