W Tym Artykule:

Kredyt konsumencki opisuje branżę finansowania dla osób fizycznych. Różni się ona od pożyczek udzielanych przedsiębiorstwom, co na ogół określa się mianem pożyczek komercyjnych.

Definicja kredytów konsumpcyjnych: kredytowe

Kredyty konsumenckie zapewniają finansowanie dla osób fizycznych.

Pożyczki

Kredyty konsumenckie obejmują kilka rodzajów produktów konsumpcyjnych, w tym kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, pożyczki osobiste, karty kredytowe, linie kredytowe i inne niszowe produkty kredytowe przeznaczone dla konsumentów. Wiele produktów pożyczek konsumenckich nie jest zabezpieczonych nieruchomościami ani aktywami.

Stawki i warunki

Stawki i warunki kredytów konsumpcyjnych różnią się w zależności od produktu. Jednak na wysokość kredytu, stopy procentowej i warunki finansowania ma wpływ ocena zdolności kredytowej wnioskodawcy lub wnioskodawcy. Dobre sieci kredytowe, niższe koszty finansowania i zły kredyt, mogą ograniczyć opcje pożyczki konsumenckiej i związane z nią koszty.

Przepisy prawne

Od sierpnia 2010 r. Kredyty konsumpcyjne stały się bardziej regulowane. Ustawa o kredytach konsumenckich z 1968 r. Zawierała wymagania kredytodawców, w tym prawo "prawdy w wypożyczaniu", zgodnie z którym kredytodawcy ujawniają ważne warunki kredytu w oświadczeniu o ujawnieniu.


Wideo: Co wiesz o kredytach? | Ciekawa Sprawa