W Tym Artykule:

Najem nieruchomości komercyjnych objęty jest przepisami ustawowymi i wykonawczymi, które reguluje Ustawa o właścicielach lokali handlowych i najemcach. Obowiązujące przepisy mają na celu ochronę praw najemcy i właściciela w transakcji wynajmu powierzchni komercyjnych. Nieruchomości komercyjne mają tendencję do bardziej przychylnego nastawienia wobec właściciela, ale zrozumienie, w jaki sposób pisane jest prawo, może pomóc w uniknięciu problemów jako komercyjny najemca.

Commercial Landlord & Tenant Act: landlord

Znajdź prawa dzierżawcy i właściciela do wynajmu komercyjnego.

Dzierżawa

Lokatorzy mieszkań mają specjalną ofertę, która określa, czy na nieruchomości wymagane są naprawy, czy wynajmujący może wstrzymać czynsz do czasu dokonania napraw, czy też może odjąć kwotę naprawy od czynszu. Lokalni najemcy nie mają takich samych praw, chyba że jest to wyraźnie określone w komercyjnej umowie najmu, którą wynajmujący i najemca muszą podpisać. Konieczne jest przeczytanie umowy najmu od początku do końca w celu sprawdzenia warunków najmu. Ponieważ komercyjne umowy najmu mogą być długie i skomplikowane, najemcy mogą chcieć rozważyć, aby prawnik lub agent nieruchomości działał w ich imieniu, czytając i przechodząc z nimi w leasing.

Umowa najmu musi zawierać warunki, cenę i specjalne klauzule dla najemcy, który wynajmuje budynek lub przestrzeń. Kodeks cywilny 1950.8 wymaga adresu "kluczowego pieniądza", czyli gdy ryczałtowa kwota jest wypłacana z góry przez lokatora na wynajem nieruchomości. Jeżeli wymagane są "pieniądze kluczowe", należy je podać w umowie najmu. Jeżeli "kluczowe środki" zostaną pobrane przez właściciela, ale nie jest to przedmiotem leasingu, opłata jest uważana za nielegalną, a lokator może pozwać właściciela do trzykrotności kwoty, którą zapłacił.

Ulepszenie najemcy

Wszelkie prace, które najemca wykonuje w celu dodania ulepszeń do nieruchomości, muszą być określone w umowie najmu i powinny zawierać diagramy. Zgodnie z prawem wszelkie ulepszenia lub prace opłacane przez najemcę muszą być dokonywane zgodnie z kodem, w którym zlokalizowana jest nieruchomość, i uzupełniane przez licencjonowanych wykonawców posiadających pozwolenia. Wszelkie ulepszenia lub instalacje, które są dołączone do budynku, stają się własnością właściciela, nawet jeśli najemca za to zapłaci, chyba że w dzierżawie jest wyraźnie określony, że lokator może zabrać przedmiot lub urządzenie po opuszczeniu nieruchomości.

Wady i naprawy

Zgodnie z warunkami komercyjnej dzierżawy, właściciel jest odpowiedzialny za naprawę dachu i ścian zewnętrznych. Najemca jest odpowiedzialny za wszystko inne. Jeśli naprawa jest obowiązkiem właściciela, lokator musi powiadomić właściciela. Wynajmujący ma 30 dni na rozpoczęcie naprawy, ale naprawa nie musi być zakończona w ciągu 30 dni. Jeśli wada spowoduje uszkodzenie własności twojej firmy, właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

Czynsze wzrastają

Jeśli jest to czynsz najmu z miesiąca na miesiąc, prawo wymaga od wynajmującego udzielenia najemcy 60-dniowego okresu wypowiedzenia, jeśli wzrost czynszu przekracza 10% aktualnej kwoty czynszu za cały rok. Prawo jest tak napisane, aby pozwolić najemcom wystarczająco dużo czasu na znalezienie nowej lokalizacji dla swojej firmy, jeśli nie mogą sobie pozwolić na czynsz po podwyższeniu stawki.

Eksmisja

Podstawowym powodem wyrzucenia komercyjnego najemcy jest nieopłacenie czynszu. Sekcja 1161.1 Kodeksu postępowania cywilnego umożliwia właścicielowi wszczęcie postępowania eksmisyjnego, nawet jeśli najemca jest niedopłacony nawet o 20 procent. Na przykład, jeśli czynsz wynosi 1200 USD, a Ty zapłacisz 1000 USD i jesteś winien 200 USD, zgodnie z prawem właściciel może rozpocząć proces eksmisji po otrzymaniu powiadomienia o płatności. Komercyjne dzierżawy zazwyczaj wymagają od 10 do 10 dni od właściciela do lokatora, że ​​najemca narusza warunki najmu za brak płatności.


Wideo: 7 Top Legal Tips for Commercial Property Landlords