W Tym Artykule:

Wspólne konto bankowe jest zazwyczaj organizowane przez pary małżeńskie w celu pokrycia wspólnych wydatków. Najczęściej możesz wpłacić czek wystawiony mężowi na twoje wspólne konto.

Wspólne konto

Każda osoba powiązana ze wspólnym rachunkiem zazwyczaj może zdeponować lub wypłacić środki, jak mu się podoba. Większość banków zezwoli nawet każdemu właścicielowi konta na zatwierdzanie czeków wystawionych innym właścicielom tego samego konta. W związku z tym powinieneś być w stanie zdeponować czek męża na rachunku bankowym, który jest wspólną własnością dwóch z was.

Twoje własne konto

Wpłata czeku na własne konto bankowe wymagałaby pozwolenia i restrykcyjne poparcie twojego męża. Musi podpisać czek, pisząc: "Zapłać na kolejność", a następnie swoje imię. Musisz wtedy potwierdzić lub podpisać tył czeku.


Wideo: