W Tym Artykule:

Każdy pojazd, którego prawo stanu wymaga rejestracji, musi być odpowiednio ubezpieczony, w tym motorowery, chyba że jest to wyraźnie zabronione przez prawo. W celach ubezpieczeniowych i drogowych motorowery są traktowane tak samo jak motocykle. Możesz zdecydować, ile opcjonalnego pokrycia chcesz kupić, o ile spełniasz minimalne wymagania państwowe. Średnie koszty ubezpieczenia twojego motoroweru zależą od twojego miejsca zamieszkania, twoich danych osobowych i historii jazdy.

Szczęśliwa para podróży motocykl droga morska

Średni koszt ubezpieczenia motorowerów

Ubezpieczenie podlega regulacji państwowej

Przepisy ubezpieczeniowe są ustalane przez departament ubezpieczeń każdego stanu. Obejmuje to określenie, które pojazdy muszą być ubezpieczone. Niektóre stany wymagają, aby każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych prowadził ubezpieczenie, podczas gdy inne stwierdziły, że tylko pojazdy wymagające tablic rejestracyjnych są zobowiązane do spełnienia wymogów minimalnego ubezpieczenia obowiązującego w danym państwie. Na przykład stan Nowy Jork nie wymaga ubezpieczenia motorowerów, których prędkość maksymalna jest mniejsza niż 20 mil na godzinę, mimo że nadal jest zalecana.

Czynniki osobiste wpływają na stawki

Twoje indywidualne informacje będą miały duży wpływ na faktyczne koszty ubezpieczenia. Średni koszt ubezpieczenia motorowerów jest jedynie ogólną wskazówką i można go udoskonalić, podając takie informacje, jak historia jazdy, miejsce zamieszkania, odległość jazdy samochodem, a nawet stan cywilny. Ponadto twoje wykształcenie i poziom wykształcenia są wykorzystywane do obliczenia wysokości ryzyka, jakie stwarzasz dla firmy ubezpieczeniowej.

Średnie koszty ubezpieczenia

Średni koszt ubezpieczenia motoroweru może wynosić od 20 do 300 USD. Może to wydawać się ekspansywnym zakresem, ale ważne jest, aby zrozumieć, że koszty mogą się znacznie różnić w zależności od zaangażowanych czynników. Tylko jeden bilet przekroczenia prędkości może potencjalnie spowodować wzrost o ponad 100 USD rocznie, nawet jeśli wszystkie pozostałe warunki powodują minimalne koszty. Jeśli zaczynasz kupować ubezpieczenie z myślą o wyższej formie, prawdopodobnie będziesz zadowolony z rzeczywistych kosztów, chyba że Twoja rejestracja jazdy ma poważne wady.

Young Driver Motorower Insurance

Kierowcy poniżej 25 roku życia są wielokrotnie bardziej narażeni na wypadki niż bardziej doświadczeni kierowcy. Zakłady ubezpieczeń obliczają ryzyko na podstawie zestawienia statystyk, a młodzi kierowcy są większym ryzykiem. Według firm ubezpieczeniowych kierowcy ci są bardziej skłonni do podejmowania ryzykownych nawyków jazdy, w tym nieprzestrzegania przepisów drogowych, takich jak prowadzenie znaku stopu lub rozmowa przez telefon podczas jazdy. Jeśli masz mniej niż 25 lat, możesz się spodziewać, że średnie koszty ubezpieczenia sięgną górnej granicy skali, a nawet mogą przekroczyć 300 $, jeśli zostałeś skazany za co najmniej jeden wykroczenie drogowe.


Wideo: Ile kosztuje posiadanie motocykla?