W Tym Artykule:

Depozyty zabezpieczające są aktywami lub zobowiązaniami, więc nie można ich odliczyć jako wydatków jako najemca i nie musisz deklarować ich jako dochodu z deklaracji podatku dochodowego jako właściciela do czasu ich użycia. Jednak w zależności od tego, czy jesteś najemcą, czy wynajmującym, odsetki zapłacone od depozytów mogą zostać potrącone jako wydatek lub mogą wymagać zadeklarowania jako dochód.

Koncepcja formularza podatkowego online

Znajdź jak najwięcej dedukcji, o ile są one dozwolone.

Wpłaty na czynsz są aktywami najemców

Jeśli jesteś najemcą, depozyt zabezpieczający, który dajesz właścicielowi, to twoje pieniądze i możesz wymienić je jako aktywa. Właściciel powinien zatrzymać go w depozycie, aby go zwrócić lub zastosować do kosztów naprawy szkód lub niezapłaconego czynszu, gdy opuszczasz nieruchomość wynajmowaną. Zazwyczaj nie można odliczyć depozytów czynszowych jako wydatków, dopóki nie zostaną wykorzystane, w całości lub w części, do zapłaty czynszu lub odszkodowania, a jedynie wtedy, gdy jest to dozwolone jako wydatek biznesowy, jako przykład. Jednak odsetki od depozytu stanowią dochód podlegający opodatkowaniu i należy je zadeklarować jako inne odsetki naliczone na zeznaniu podatkowym.

Właściciele zatrzymują depozyty w depozycie

Właściciele powinni przechowywać depozyty zabezpieczające na rachunku escrow jako zobowiązania, a nie jako aktywa. To nie są ich pieniądze, chyba że jest to konieczne, aby przywrócić nieruchomość z wynajmu po uszkodzeniu lub zwrócić się do niezapłaconego czynszu. Właściciele posiadający ponad określoną liczbę lokali wynajmu są zobowiązani w większości lokalizacji do corocznego płacenia lokatorom odsetek od lokatorów. Takie wypłacone odsetki zazwyczaj można odliczyć od podatku jako wydatek. Kiedy całość lub część kaucji zostanie podjęta w celu wynajęcia lub naprawy, staje się ona dochodem dla właściciela.


Wideo: Ulgi podatkowe