W Tym Artykule:

Aktywa płynne to gotówka lub wszystko, co możesz szybko przeliczyć na gotówkę przy niewielkiej lub zerowej stracie. Na przykład rachunki oszczędnościowe lub czekowe, certyfikaty depozytowe i papiery wartościowe, takie jak akcje i obligacje, kwalifikują się jako aktywa płynne. Nieruchomości fizyczne, takie jak nieruchomości, nie kwalifikują się z powodu nieprzewidywalnej długości procesu sprzedaży. Jako konta emerytalne 401 (k) i IRA działają zarówno jako aktywa płynne, jak i niepieniężne w zależności od okoliczności.

spotkanie

Skonsultuj się z doradcą finansowym

Płynność konta emerytalnego

W przypadku dorosłych w wieku produkcyjnym 401 (k) i IRA nie kwalifikują się jako aktywa płynne, ponieważ ich celem jest zapewnienie środków na emeryturę - zamiast natychmiastowych pieniędzy - i są one odpowiednio ustalane. Przed ukończeniem 59 lat, IRS minimalnego wieku emerytalnego, musisz zapłacić podatek dochodowy od wypłat IRA, a także dodatkowe 10 procent podatku od wypłat zarówno IRA, jak i 401 (k). Dodatkowy 10-procentowy podatek i strata, którą nakłada, powodują, że 401 (k) i IRA są niepłynnymi aktywami dla osób poniżej 59 ½ roku. Osoby powyżej 59 roku życia nie płacą dodatkowego 10 procent podatku, co powoduje, że IRA i 401 (k) są płynnymi aktywami dla emerytów.


Wideo: