W Tym Artykule:

Renty to stałe płatności, dokonywane lub otrzymywane, które następują w określonych, równych odstępach, takich jak co 30 dni. Oprócz ustalonego czasu między płatnościami renty są również wypłacane przez określony okres, na przykład rok lub pięć lat. Dożywotnia należność i zwykła renta odnoszą się do dwóch powszechnych sposobów regulowania płatności renty.

Przygotuj sprawdzanie pisania

Zakończenie ręki podsadzkowy czek out

Zwykła dożywocia

Zwyczajna renta wymaga zapłaty na koniec każdego okresu. Jeśli renta wymaga trzech płatności w ciągu trzech lat, pierwsza płatność jest płatna pod koniec pierwszego roku. Ostatnia płatność, która zamyka rentę, następuje pod koniec trzeciego roku. Zwykłe renty roczne przynoszą mniejszą wartość w czasie. Ponieważ żaden pieniądz nie zmienia rąk do końca pierwszego okresu, mniej pieniędzy zarabia na życie z tytułu renty.

Dożywotnia renta

Annuity należne wezwania do zapłaty na początku każdego przedziału. Korzystając z tego samego trzyletniego przykładu płatności, pierwsza płatność jest natychmiast płatna. Ostatnia płatność przypada na początku trzeciego roku, ale renta nie kończy się do końca trzeciego roku. Odpowiednia należność z czasem przynosi więcej korzyści, ponieważ więcej pieniędzy spędza więcej czasu, zarabiając na życie z tytułu renty rocznej.


Wideo: