W Tym Artykule:

Analiza portfela jest przydatnym narzędziem do oceny skuteczności portfela inwestycyjnego pod względem stopy zwrotu i ryzyka. Reasumując, analizując nie tylko skuteczność poszczególnych inwestycji, ale także sposób ich wykonywania, analiza może zidentyfikować nierentowne lub nadmiernie ryzykowne aktywa i dostarczyć wskazówek, gdzie należy dokonać zmian w alokacjach inwestycyjnych, aby zapewnić ciągłość w realizacji inwestycji cele. Chociaż każdy indywidualny inwestor ma własne cele pod względem wydajności, rutynowa analiza może być przydatna dla każdego portfela, niezależnie od jego strategii. Analiza portfela jest pomocnym narzędziem, ale nie jest bez ograniczeń.

Zalety i ograniczenia analizy portfela: zalety

Analiza charakterystyk ryzyka i zwrotu portfela może pomóc w śledzeniu celów inwestycyjnych.

Podstawy analizy portfela

W swojej książce "Wybór portfela: efektywna dywersyfikacja inwestycji" autor Harry Markowitz określa podstawę analizy portfela w dwóch celach wspólnych dla wszystkich inwestorów. Chcą, aby powrót był wysoki i chcą, aby ten powrót był niezawodny, stabilny i nie podlegał niepewności. Zostało to zinterpretowane jako kompromis między ryzykiem a nagrodą. Inwestorzy są gotowi podjąć ryzyko, ale nie więcej niż jest to uzasadnione potencjalnym zwrotem. O ile maksymalizacja zysków jest jednym z celów, jakie mogą mieć inwestorzy, analiza portfela ma również zalety w zakresie minimalizowania ryzyka, a także efektywności podatkowej.

Zalety ryzyka i zwrotu

Teoria nowoczesnego portfela Markowitza i poglądy na temat analizy portfela, które ostatecznie przyniosły mu w 1990 r. Nagrodę Sveriges Riksbank w dziedzinie nauk ekonomicznych w pamięci Alfreda Nobla, koncentrują się na ocenie ryzyka i zwrotach z portfela inwestycji i zarządzaniu nimi. Dzięki analizie można zidentyfikować i zastąpić aktywa o niskiej skuteczności oraz aktywa o podwyższonym ryzyku w stosunku do ich zwrotów. Jest to bardzo korzystne, ponieważ wynikowy "zoptymalizowany" portfel będzie miał taki sam oczekiwany zwrot z mniejszym ryzykiem niż poprzednio lub z większym oczekiwanym zwrotem przy takim samym poziomie ryzyka.

Korzyści podatkowe

Oprócz maksymalizacji zysków dla danego poziomu ryzyka, analiza portfela jest również korzystna w minimalizowaniu wpływu podatkowego na zwroty z portfela. W zależności od takich zmiennych, jak rodzaj konta, rodzaj zabezpieczenia i przedział podatkowy inwestora, opodatkowanie może spożywać zyski, a poza tym atrakcyjne inwestycje są w najlepszym razie mierne. Analiza portfela koncentrująca się na efektywności podatkowej może okazać się korzystna w określeniu sposobów strukturyzacji inwestycji w celu zminimalizowania wpływu podatków i zwiększenia zwrotu netto inwestorowi.

Ograniczenia

Nawet przy najstaranniejszym planowaniu i budowie portfela przeszłe wyniki nigdy nie są gwarancją przyszłych wyników. Nawet najbardziej przemyślane strategie inwestycyjne mogą zawieść, biorąc pod uwagę odpowiednie okoliczności. Ponadto cele inwestycyjne mogą się zmieniać z czasem. Na przykład, od długoterminowego wzrostu na wczesnych etapach kariery zawodowej do zachowania kapitału podczas przechodzenia na emeryturę, analiza portfela będzie musiała być przeprowadzana okresowo, aby upewnić się, że twoje inwestycje są zgodne z Twoimi celami.


Wideo: ? Krypto Poradnik #1: Jak handlować Kryptowalutami? Altcoiny - Pierwsze kroki ? Tutorial + Konkurs ?