W Tym Artykule:

Życie w mieście jest szybkie i ekscytujące, ale zgiełk wielkiego miasta często odbywa się kosztem społeczności i przestrzeni życiowej. Kraj oferuje dużo miejsca, widoki i bezpośredni kontakt z naturą, jednak piękno jest złe. Cisza i spokój w kraju to także mniej możliwości dla studentów, osób poszukujących pracy i przedsiębiorców.

Ruchliwa ulica

Miasta negatywnie wpływają na koncentrację uwagi, pamięć i nastrój.

Upside of City Living

Mieszkańcy miasta mogą korzystać z różnych typów mieszkań, od kamienic po kompleksy mieszkalne, spółdzielnie mieszkaniowe po nowoczesne lofty. Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych i Internetu jest bardziej niezawodna w mieście, dzięki czemu wygodniej jest żyć i pracować. Teatry, muzea i restauracje oferują szeroki zakres kultury i rozrywki. Mieszkańcy miast mają zazwyczaj większy dostęp do zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, dzięki którym życie w metropoliach staje się atrakcyjne. Publiczne sieci transportowe są bardziej płodne, co zmniejsza koszty i emisje paliwa związane z podróżami samochodowymi. Mieszkańcy miast mają mniejsze ślady węglowe niż mieszkańcy wsi, wynika z badań przeprowadzonych przez Brookings Metropolitan Policy Program.

Downside of City Living

Gęsto zaludnione miasta mogą być przytłaczające; Badania psychologiczne wykazały, że tłumy i nadmierna stymulacja psychiczna w środowisku miejskim zwiększa poziom agresji. Zanieczyszczenia powietrza i hałasu występują w tętniących życiem miastach. Obudowa jest na wagę złota, co powoduje wzrost stawek czynszu, a mieszkańcy często muszą mieszkać w mniejszych jednostkach z minimalnym podwórkiem i przestrzenią przydomową. Koszty utrzymania są znacznie wyższe, co sprawia, że ​​życie w mieście jest trudniejsze dla mieszkańców o niskim i średnim dochodzie. Miasta doświadczają wyższych wskaźników przestępczości, a zatłoczenie może sprawić, że podróżowanie do iz miejsc docelowych będzie kosztowne i czasochłonne.

Zyski z terenów wiejskich

Otwarte przestrzenie, świeże powietrze i nieskażone przestrzenie to tylko niektóre zalety wiejskiego życia. Badania pokazują, że natura i dostęp do świeżych produktów mają pozytywny wpływ na zdrowie. Koszt życia jest zazwyczaj niższy na wsi. Badania przeprowadzone przez Koalicję na rzecz Mieszkalnictwa Krajowego o niskich dochodach wskazują, że pracownicy płacący minimalne wynagrodzenie muszą pracować więcej godzin tygodniowo, aby pozwolić sobie na przeciętny czynsz miejski. Niższe czynsze na wsi oznaczają, że mieszkańcy mogą sobie pozwolić na mieszkanie w większych domach z większą powierzchnią niż mieszkania w mieście.

Wada kraju

Niektóre społeczności wiejskie straciły ponad 10 procent swojej populacji w ciągu ostatnich dwóch dekad, gdy utalentowana młodzież gromadzi się w miastach, zgodnie z The Chronicle of Higher Education. Mieszkańcy mają również ograniczony dostęp do taniego finansowania hipotecznego, co podnosi koszty utrzymania domu na wsi, zgodnie z Federal Reserve Bank of Atlanta. Wynagrodzenia są o około 20 procent niższe niż w obszarach metropolitalnych, a stopa bezrobocia jest wyższa. W skali kraju wskaźniki bezrobocia i ubóstwa są stałe i powszechne na obszarach wiejskich, chociaż występują duże różnice regionalne.


Wideo: Wady i zalety życia na wsi