W Tym Artykule:

Utrzymanie zdyscyplinowanego budżetu jest podstawową częścią finansów osobistych. Niezależnie od tego, czy korzystasz z arkusza kalkulacyjnego czy systemu obwiedni gotówki, aby utrzymać wydatki w ryzach, ważne jest, aby mieć kontrolę nad wydatkami i wydatkami. Budżetowanie oferuje szereg korzyści finansowych typowemu konsumentowi i tylko drobne wady.

Para obliczania pieniędzy w domu

Para wymyślająca budżet na kanapie.

Osiągnięcie celu finansowego

W kompleksowym systemie budżetowania ustala się krótko-, średnio- i długoterminowe cele finansowe. Twoje cele nakierowują Cię na przeznaczanie części dochodu na spłatę długów i na odkładanie pieniędzy na oszczędności lub emeryturę. Używanie dokładnych liczb w celu odzwierciedlenia wpływów pieniężnych i wymaganych wydatków pozwala lepiej zrozumieć czas potrzebny do spełnienia finansowych etapów. Teoretycznie dokładna rachunkowość i zdyscyplinowany fokus powinny skłonić Cię do osiągnięcia każdego wyznaczonego celu finansowego.

Planowanie nieoczekiwanego

Budżetowanie kładzie duży nacisk na znane czynniki dochodu i typowych wydatków. Jednak podstawową korzyścią z budżetowania jest to, że możesz wyposażyć się w nieoczekiwane wydatki. Idealny budżet pozwala na odkładanie każdego miesiąca w kasie oszczędnościowej. Budowanie takiego funduszu jest niezbędne po wypełnieniu zobowiązań z tytułu miesięcznych rachunków. Gdy potrzebujesz nowego zestawu opon lub sprzętu domowego, fundusz na dzień jest twoim sposobem na opłacenie tych nieplanowanych wydarzeń bez zaciągania długów.

Zoptymalizuj efektywność finansową

Ludzie wydają pieniądze na dwie podstawowe kategorie przedmiotów - niezbędne i uznaniowe. Budżetowanie daje jasny obraz tego, gdzie twoje pieniądze idą co miesiąc. Ta przejrzystość jest pomocna przy ocenie, czy bieżące wydatki są idealnym sposobem na zoptymalizowanie ograniczonych zasobów finansowych. Dysponując budżetem, możesz zmodyfikować swoje docelowe przydziały dolara, aby udoskonalić swoje wydatki. Nie musisz rezygnować z jedzenia na mieście ani wycieczek do kina, ale możesz zdecydować o moderowaniu takich wydatków na bardziej krytyczne potrzeby.

Wady budżetowania

Ograniczona spontaniczność jest ciężarem dla niektórych osób, które budżetują. Ponieważ budżetowanie kładzie nacisk na zdyscyplinowane wydatki, wyklucza spontaniczne, emocjonalne zakupy. Dla poszukiwaczy przygód to ograniczenie jest znaczące. Czas potrzebny na rozwój i zarządzanie budżetem również się zmniejsza. Dla osób o bardziej laissez-faire, popyt czasowy jest naturalnym środkiem odstraszającym. Sztywne przestrzeganie budżetu może również uniemożliwiać korzystanie z ograniczonych czasowych zniżek, promocji i możliwości zakupu.


Wideo: Wady i zalety życia w Londynie po 10 latach część 1/2