W Tym Artykule:

Osoba, która potrzebuje ubezpieczenia SR22, prawdopodobnie rozumie przyczynę tego wymogu, ale może nie wiedzieć dokładnie, co oznacza SR22. Zamiast być specyficznym typem polisy ubezpieczenia samochodu, SR22 jest formularzem dołączonym do zwykłej polisy. Osoby mające określone wykroczenia drogowe są zobowiązane do utrzymywania zgłoszenia ze stanem.

Cel, powód

Formularz SR22 dotyczący polisy ubezpieczeniowej pokazuje odpowiedzialność finansową za kierownicą po zawieszeniu lub cofnięciu licencji. Ze względu na charakter incydentu samochodowego, który spowodował utratę prawa jazdy, regularne ubezpieczenie samochodu zazwyczaj nie jest możliwe. Polisa ubezpieczenia samochodu z wypełnionym formularzem SR22 zapewnia ubezpieczenie kierowcy po przywróceniu jego licencji. Państwo jest również w stanie nadążyć za kierowcą i upewnić się, że jest ubezpieczony.

Wymagania

Każde państwo ustala własne wymagania dotyczące zgłoszenia SR22, w tym kto potrzebuje tego rodzaju polisy, jak długo należy składać formularz SR22 i minimalne pokrycie polisy ubezpieczenia samochodu. Najczęstsze wykroczenia, które skutkują utratą licencji, a następnie wymaganiami SR22 obejmują DUI, przekroczenie prędkości i wypadki, gdy kierowca jest winien i nie ma ubezpieczenia. Sama polityka jest jak każde inne ubezpieczenie auto, ale firma składa formularz SR22 z państwem, aby udowodnić, że masz minimalny wymagany zakres ubezpieczenia. Jeśli anulujesz polisę, firma poinformuje o tym państwo.

Proces

Podobnie jak w przypadku zwykłej polisy samochodowej, musisz uzyskać wycenę od agenta ubezpieczeniowego. Upewnij się, że agent współpracuje z firmami zatwierdzonymi przez państwo do sprzedaży ubezpieczenia, które kwalifikuje się do formularza SR22. Agent utworzy wyceny na podstawie twojego rekordu jazdy. Dba o to, by polityka, którą wymienia, zawierała minimalne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności i szkód majątkowych określonych przez państwo. Po znalezieniu polisy wypełnisz wymaganą aplikację i papierkową robotę jak zwykłą polisę. Ponadto do formularza wprowadzono formularz SR22.

Rozważania

Ubezpieczenie SR22 jest zwykle wymagane przez trzy lata po odzyskaniu licencji, ale twój konkretny stan określa wymagania dotyczące długości SR22. Oczekuj, że zapłacisz więcej za polisę SR22. Rozejrzyj się z kilkoma różnymi agentami ubezpieczeniowymi, aby znaleźć najlepszą cenę na nowych zasadach automatycznych. Dopuszczenie do wygaśnięcia polisy może spowodować, że twoja licencja zostanie ponownie odwołana, dlatego ważne jest, aby opłacać rachunki za ubezpieczenie na czas, aby zachować obowiązującą polisę.


Wideo: